top of page
Position description: Assistant Head of Communication

*English below

Ønsker du å bli den nye nestsjefen for kommunikasjonsseksjonen?

 

Kommunikasjonsseksjonen er ansvarlig for å markedsføre ISFiT både før og under festivalen. Markedsføringen til ISFiT vil være variert, fra å promotere via sosiale medier med bilder og film, ha byggeprosjekt i byen, til flammeblåsning med stunterne. Dette betyr at denne seksjonen vil ha mange forskjellige oppgaver som alle har til felles å spre festivalens budskap til hele verden. Som nestsjef for kommunikasjonsutstyr vil du være kommunikasjonssjefens høyre hånd. Du vil ha ansvar for å forsikre deg om at alle i seksjonen er på rett spor med sine oppgaver og sørge for god kommunikasjon mellom vår seksjon og andre seksjoner innad i ISFiT.  I tillegg vil du være med på å bygge en festival, fra et styre til en stor gruppe frivillige! Dette verver gir deg muligheten til å forme og finne mange nye og gode løsninger. 

 

Er du en engasjert og entusiastisk person som brenner for å skape festival og drive markedsføring? Da oppfordrer vi deg til å søke!

 

Erfaring fra ISFiT er ikke nødvendig. 

 

For mer informasjon om stillingen eller om kommunikasjonsseksjonen ta kontakt med kommunikasjonssjef Rebekka Bjorøy på rebekka.bjoroy@isfit.no eller på 93601163. 

Gleder meg til å høre fra deg!

 

 

-----
 

Do you want to become the new Assistant Head of Communication?

The Communication Section is responsible for promoting ISFiT both before and during the festival. The marketing for ISFiT is diverse, ranging from social media promotion with images and videos to physical building projects in the city, or maybe even flame blowing. This means that this section will have many different tasks, all aimed at spreading the festival's message to the world. As Assistant Head of Communication, you will be the right hand of  Head of Communication. You will be responsible for ensuring that everyone in the section is on track with their tasks and for facilitating good communication between projects within our section and other sections within ISFiT. Additionally, you will be involved in building a festival, from a board to a large group of volunteers! This position gives you the opportunity to shape and find many new and innovative solutions.

Are you an enthusiastic and passionate individual who is eager to create a festival and drive marketing efforts? Then we encourage you to apply!

 

Previous experience with ISFiT is not necessary.

 

For more information regarding the position or the Communication section contact the Head of Communication of ISFiT25 Rebekka Bjorøy on Rebekka.bjoroy@isfit.no or +4793601163.

 

Looking forward to hearing from you!

bottom of page