top of page
Position description: Head of Laureate (SPP)

*English below

Er du organisert, selvstendig og kreativ? Har du en lidenskap for arbeid knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter? Har du lyst til å være med på å arrangere eventer, debatter og foredrag sammen med den neste vinneren av Studentenes fredspris 2025? Som leder av vinnerprosjektet har du ansvar for å arrangere en fredsturné og lage en politisk påvirkningskampanje sammen med vinneren for å engasjere flere norske og internasjonale studenter. Du vil også være personen som har kontakt med vinneren før, under og etter prisen. Videre vil du ha ansvaret for å organisere valget av vinneren, ettersom dette skjer gjennom en uavhengig valgkomité. Du vil derfor få god innsikt i en slik prosess og lære mye om fredsprosesser og studentaktivisme. Du må regne med en del reising. 

 

Som leder av vinnerprosjekt vil du være en del av styret til Studentenes fredspris, samtidig som du blir leder for din egen seksjon! Du vil derfor få en unik mulighet til å spille en viktig rolle i hele prosessen av Studentenes fredspris! Du trenger ingen tidligere erfaring, så lenge du er motivert og klar for en utfordring! 

 

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du lurer på noe, lite eller stort! Møtes gjerne over en kaffe og snakker om fred! leader@studentpeaceprize.org, +47 417 54 098 eller på Facebook: Martin Støldal Gjervan

 

-----

Are you organized, self-driven, and creative? Do you have a passion for affecting change in regards to peace, democracy, and human rights? Do you want to be part of arranging events, debates, and open forums along with the Student Peace Prize winner of 2023? The Head of Laureate Project is in charge of arranging the Peace Tour and making a political campaign along with the winner to engage more Norwegian and international students. You will also be the person who has continuous contact with the winner before, during, and after the prize is awarded. Furthermore, you will be in charge of organizing the election of the winner since the winner themselves will be selected through an independent committee. You will therefore get a broad insight into this process and learn a lot about peace processes and student activism. Some traveling is required. 

 

As Head of Laureates Project you will be a part of the Student Peace prize board, and at the same time be a leader of your section! You will therefore get a unique opportunity to play an important role in the whole process of the Student Peace Prize! No previous experience is required as long as you are motivated and ready to take on a challenge! 

 

Don’t hesitate to contact me if you have any questions! Would love to meet over a coffee and talk about peace! leader@studentpeaceprize.org, +47 417 54 098 or on Facebook: Martin Støldal Gjervan

bottom of page