top of page
Position description: Assistant Head of Participants

Participants-seksjonen i ISFiT-25 jobber med hele deltakeropplevelsen - fra workshops til vertsopplevelsen. Som Assistant Head of Participants i ISFiT25 vil du, sammen med Head of Participants, spille en sentral rolle i å utvikle og forbedre deltakeropplevelsen. Hovedmålet ditt vil være å etablere en nøytral plattform der studenter fra hele verden kan delta i dialog og debatter.

 

Er du ivrig etter å skape en plattform der studenter over hele verden får mulighetene til å utforske temaet "Power" og å delta i dialog og debatter? Vil du være med oss ​​for å gjøre ISFiT25 til en ekstraordinær og uforglemmelig opplevelse for alle deltakere? Da er dette stillingen for deg!

For mer informasjon om stillingen kontakt leder for deltakere i ISFiT25 Vilja Sofie Nystad på vilja.sofie.nystad@isfit.no eller +47 95 96 48 35.

Ser fram til å høre fra deg!

------

The Participant Section of ISFiT25 will work with the entire participant experience - from workshops to the host experience. As the Assistant Head of Participants at ISFiT25, you will, together with the Head of Participants, play a pivotal role in developing and enhancing the participant experience. Your main objective will be to establish a neutral platform where students from around the globe can engage in dialogue and debates. 

 

Are you eager to create a dynamic platform for students worldwide to explore the theme of "Power" and engage in transformative dialogue and debates? Do you want to join us in making ISFiT25 an extraordinary and unforgettable experience for all participants? Then this is the position for you!

 

For more information regarding the position contact the Head of Participants of ISFiT25 Vilja Sofie Nystad on vilja.sofie.nystad@isfit.no or +47 95 96 48 35.

 

Looking forward to hearing from you!

bottom of page