top of page
Position description:
Assistant Head of Organizational Resources

*English below

 

Organizational Resources er en seksjon som bidrar til alt arbeidet som gjøres i festivalen; fra å forme systemer som sikrer velværen til de frivillige, til IT-løsninger og å styre økonomien slik at prosjekter kan gjennomføres. Som Assistant Head of Organizational Resources kommer du til å jobbe sammen med Head of Organizational Resources for å sikre at festivalen gjennomføres uten for store overraskelser, og så knirkefritt som mulig!

 

Vil du lære mer om å lede en seksjon som jobber med de to viktigste ressursene til en organisasjon: de frivillige og økonomien til festivalen? Har du lyst til å være med å bygge en organisasjon og sørge for at ISFiT gjennomføres? Søk nå!


Lurer du på noe? Ta kontakt med Head of Organizational Resources Andreas Palmer Skartlien andreas.palmer-skartlien@isfit.no eller +47 97947442
 

-----

Organizational Resources is a section that contributes to all the work that is being done in the festival; from building systems ensuring the well-being of the volunteers, to IT solutions and managing the economy to make sure that projects can be realized. As Assistant Head of OR you will, along with the Head of OR assure that the festival runs smoothly from behind the scenes. 

 

Do you want to learn more about leading a section managing the two most important resources in the organization: the volunteers and the economy of the festival? Do you want to be a part of making an organization of 500 people solid, then this is the position for you!

 

For more information regarding the position, contact the Head of OR Andreas Palmer Skartlien on andreas.palmer-skartlien@isfit.no or +47 97947442

bottom of page