top of page
Position description: Assistant Head of Culture

*English below

 

Kulturseksjonen i ISFiT har ansvaret for å skape et 10-dagers festivalprogram i februar 2025. Man vil få muligheten til å samarbeide med ulike artister og viktige mennesker gjennom arbeidet med temaet for festivalen, som for denne gang er “Power”.

 

Er du interessert i å skape en festivalopplevelse som engasjerer studenter fra hele verden, inkludert studentene i Trondheim i februar 2025? Da er denne stillingen noe for deg!

 

Du vil jobbe sammen med kultursjefen som et team (eller "partners in crime," om du vil) for å danne kulturseksjonen og sørge for at alt går etter planen i forkant av, og under festivalen.

 

For mer informasjon om stillingen eller kulturseksjonen, kontakt kultursjefen for ISFiT25, Idun Myrseth, på idun.myrseth@isfit.no eller +4791990021.

 

Ser frem til å høre fra deg!

-----

The Culture Section of ISFiT stands responsible for creating a 10-day festival program in February of 2025. With a focus on the theme of ISFiT25 “Power”, you will get the opportunity to work with various artists and profiled people from all over the world.

 

Are you interested in forming a festival experience that will engage students from all over the world, including the students of Trondheim in February 2025? Then this position is something for you!

 

You will work together with the Head of Culture as a team (or 'partners in crime' if you will) to form your Culture Section, and make sure that everything goes according to plan leading up to, and during the festival.

 

For more information regarding the position or the Culture Section contact the Head of Culture of ISFiT25 Idun Myrseth on idun.myrseth@isfit.no or +4791990021.

 

Looking forward to hearing from you!

bottom of page