top of page
Position description: Assistant Head of Administration

*English below

Vil du bli ISFiTs nye Assistant Head of Admin? Adminseksjonen spiller en dynamisk og spennende rolle i ISFiT og er ansvarlig for ulike administrative oppgaver. Dette inkluderer koordinering av transport, matforsyning og internkommunikasjonen i festivalen. I tillegg er seksjonen ansvarlig for rekruttering av frivillige til festivalen.

 

Som assisterende Adminsjef vil du, sammen med Adminsjef, jobbe med logistikk og drift i organisasjonen i forkant av og under festivalen. Du vil derfor være vesentlig for å gjøre organisasjonen og festivalen velfungerende.

 

Ønsker du å spille en avgjørende rolle i å bygge og lede en organisasjon med 500 frivillige, samt gjennomføre en 10-dagers festival med studenter fra hele verden? Da er dette stillingen for deg! F

 

or mer informasjon om stillingen eller Adminseksjonen, kontakt med Head of Admin ISFiT25, Hannah Wittusen, på hannah.hansen.wittusen@isfit.no eller +4790478158. Ser fram til å høre fra deg!

-----

Do you want to become the new Assistant Head of Admin?

 

The Admin section plays a dynamic and exciting role in ISFiT and is responsible for various administrative tasks. This includes coordination of transport, food supply and the internal communication in the festival. Additionally, the section is responsible for the recruitment of volunteers to the festival. 

 

As Assistant Head of Admin, you will, along with the Head of Admin, work with the logistics and operations of the organization in the lead-up to and during the festival. You will therefore be essential in making the organization and the festival well-functioning. 

 

Do you want to play a crucial role in building and managing an organization of 500 volunteers, as well as executing a 10-day festival with students from all over the world? Then this is the position for you!
 

For more information regarding the position or the Admin section, contact the Head of Admin of ISFiT25 Hannah Wittusen on hannah.hansen.wittusen@isfit.no or +4790478158.

Looking forward to hearing from you!

bottom of page