Ofte stilte spørsmål

Her har du en liste over ofte stilte spørsmål. Se gjerne om du får svar på ditt spørsmål her før du kontakter oss direkte.

Når blir ISFiT 2015 arrangert?

ISFiT 2015 går av stabelen mellom 05. og 15.februar 2015.


Hva er temaet for ISFiT 2015?

Temaet for ISFiT 2015 er korrupsjon. Årlig forsvinner over 2600 milliarder dollar i korrupsjon. Dette utgjør fem prosent av verdensøkonomien, og har konsekvenser ut over pengene som forsvinner. Maktstrukturene i samfunnet blir endret, tilliten til demokratiske prosesser undergraves og stabiliteten til politiske institusjoner blir truet. Dette skaper grobunn for opprør og ustabilitet, og det er et globalt problem som hindrer politisk og økonomisk utvikling. Det kan være utfordrende å skape oppmerksomhet rundt korrupsjon. Vi velger å fokusere på holdninger, fordi vi mener det er dårlige holdninger som gjør korrupsjon til et så stort problem, også her i Norge. Holdninger er noe alle har, og dette gir oss grunnlag for å engasjere den enkelte.


Hvem kan søke på ISFiT?

Alle som er over 18 år og er student når ISFiT går av stabelen kan søke om å være deltaker på festivalen. Det er også nødvendig å være god i både skriftlig og muntlig engelsk.


Hvordan søker jeg som deltaker på festivalen?

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet. Som deltaker er du med på én workshop gjennom hele festivalen, og vi åpner for søknad til workshop fra 20.august.


Når kan jeg velge hvilken workshop jeg vil søke til?

Vi åpner workshopsøknadene 20.august.


Når er fristen for å sende inn søknad til festivalen?

Fristen for å sende inn søknad om å være deltaker på ISFiT 2015 er 30. september 2014.


Når blir invitasjonene til festivalen sendt ut?

Invitasjonene til deltakerne blir sendt ut 1. november 2014. Vennligst merk at du ikke er garantert plass som deltaker på ISFiT før du har registrert både reiseinformasjon og visum på vår nettside.


Hvor mange deltakere blir valgt til å delta på festivalen?

Omkring 450 studenter fra hele verden blir invitert til å delta på ISFiT. Invitasjonen blir utdelt på bakgrunn av teksten du skrev i søknadsskjemaet. Lykke til!


Må jeg betale for å være med på ISFiT? Hvis ja, hva må jeg betale?

For å delta på festivalen må du selv betale reiseutgifter til og fra Trondheim fra ditt hjemsted, samt visumkostnader. ISFiT dekker kost og losji under festivalen, men du må selv stå for lommepenger til shopping, arrangementer og mat og drikke utenfor festivalen.


Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan betale for reiseutgifter?

Dersom du har begrensede midler og ikke har mulighet til å betale egne reiseutgifter, kan du søke om reisestøtte. Du søker om reisestøtte når du fyller ut søknadsskjema til festivalen. Du blir da bedt om å skrive en liten tekst om deg selv hvor du forklarer hvorfor du skal bli tildelt reisestøtte.

Vi oppfordrer alle til å finne alternative midler til reise, da ISFiT har et begrenset beløp å tilby.


Hvor kan jeg søke visum?

Du søker visum hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Har du norsk statsborgerskap er dette selvsagt ikke nødvendig.


Hvor mange frivillige bidrar til ISFiT 2015?

Omtrent 400 studenter fra Trondheim jobber frivillig for å gjøre ISFiT 2015 til den beste festivalen noensinne. ISFiT er organisert i 27 forskjellige gjenger som alle bidrar til festivalen på forskjellige måter. Sammen er vi alle med på det store puslespillet ISFiT 2015.


Hva er dialoggruppene?

Dialoggruppene er en møteplass for studenter fra ulike sider av en konflikt. Her får studentene mulighet til å bli bedre kjent med sine motparter, gjennom middel som samtaler og workshoper. Studentene møtes på nøytral grunn i Røros i Norge. Her vil de lære om hverandre, knytte bånd over grenser og lage nye vennskap - alt gjennom kraften til dialog.


Hvordan søker jeg for å bli deltaker i dialoggruppene? For å bli deltakter i dialoggruppene må du være en student fra vårt konfliktområde. Dialogområdene for 2015 er Sør-Afrika, Rwanda og Burundi. Du kan lese mer om dialoggruppene, og søke her.


Dersom du har flere spørsmål kan du sende dem til question@isfit.org.