ISFiT Online

ISFiT Online er ISFiT 2015 sin nye storsatsing. Vi vil dele ISFiT med resten av verden, og bli verdens største Online festival!

ISFiT Online gjør at du både kan oppleve og delta under årets festival, uavhengig av hvor i verden du befinner deg. Via denne nettsiden vil det foregå live-streams i løpet av festivalen. Hendelser som frokost- og kveldsstudio, åpnings- og avslutningsseremoni og ikke minst debattmøtet med Dalai Lama vil bli vist på denne siden.

ISFiT Online vil ha et eget program med ulike hendelser og eventer som vil være tilgjengelige på gitte tidspunkter. Du vil ha mulighet til å delta via sosiale medier som instagram og twitter, og du kan til og med delta på workshops med studenter fra hele verden. Bruk hashtagene #isfit2015, #theglobalinfection og #tradeyourideas når du kommenterer streams!

Vil du oppleve verdens største internasjonale studentfestival fra din egen stue? Følg med her for lansering av programmet til ISFiT Online!


ISFiT Parliament

Vil du være med på å utveksle ideer om løsninger på korrupsjon? Vil du diskutere korrupsjon med studenter fra hele verden? Vil du være med på å skape en resolusjon om korrupsjon som vil bli formidlet til FN og alle verdens ledere?

Fredag 13. februar arrangeres ISFiT Parliament på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Denne dagen er satt av til at norske og internasjonale studenter skal utveksle ideer om løsninger på korrupsjon.

200 norske deltagere vil bli adoptert av en workshop, og vil tilbringe torsdag formiddag og hele fredag sammen med dem. Sammen vil vi dele historier, erfaringer og holdninger til korrupsjon på tvers av landegrenser. Fredag vil både innledere og ekspertpanel bistå i disse diskusjonene. Under ISFiT Parliament vil du få flere og nye perspektiver på korrupsjon. Slik skaper vi sammen et større nettverk og mer kunnskap om korrupsjonsbekjempelse.

Målet med ISFiT Parliament er å komme frem til en tredelt resolusjon om korrupsjon som vil bli formidlet videre til FN, verdens ledere og studenter.

Det trengs ingen forkunnskaper for å delta på ISFiT Parliament. Du vil få tilsendt all informasjon du trenger om korrupsjon og hvordan korrupsjon blir bekjempet i forkant av arrangementet.

Søk ISFiT Parliament her!

Ekspertpanelet består av:

Jan-Gustav Strandenæs (NO) har erfaring fra FN-systemet og har vært sentral i utviklingen av både prosesser og tema rundt FN og Rio+20-prosessen som uavhengig FN-konsulent. Han jobber i dag som Senior Adviser for PURE og ANDEP.

Inge Amundsen (NO) har bred erfaring innen politisk korrupsjon og korrupsjonsutfordringer i petroleumssektoren både internasjonalt og nasjonalt.

Gro Skaaren-Fystro (NO) har arbeidserfaring i FNs Utviklingsprogram (UNDP) samt bred erfaring innenfor internasjonal politikk og antikorrupsjon. Hun er opptatt av større åpenhet og integritet i privat og offentlig sektor.

Jeanett Bergan (NO) har erfaring fra arbeid med investeringer, eierskapsutøvelse, etikk og antikorrupsjon. Bergan er i dag leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning AS. KLP ønsker blant annet å avdekke kritikkverdige forhold som korrupsjon på et tidligere stadium.

Pål Lønseth (NO) er tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet og har erfaring med etterforskning og aktorering av saker mot organisert kriminalitet. Han er i dag partner i PwC og nasjonal leder av PwC’s Granksningsenhet.


The Global Infection

ISFiT starter en internasjonal offensiv mot korrupsjon. På en helt ny nettside kan mennesker fra hele verden gå inn og dele sine korrupsjonshistorier.

Formålet med kampanjen er å vie oppmerksomhet om korrupsjon for å vise at det er et globalt problem, og å skape engasjement for korrupsjonsbekjempelse. Kampanjen består av en nettside og en film.

På den interaktive siden vil man ikke bare kunne dele sine egne historier, men man vil også kunne gi tilbakemeldinger på andres historier.

Alle som deler historier oppfordres samtidig til å komme med forslag på hvordan korrupsjonsproblemet kan løses. Med dette vil ISFiT tydeliggjøre at korrupsjon er noe som vi kan gjøre noe med, og at det er mulig å finne løsninger på problemet.

Om du vil delta kan du besøke den nye nettsiden her. eller bruke hashtaggen #TheGlobalInfection i sosiale medier.


Vert

Hver gang ISFiT arrangeres, bor deltakerne hjemme hos studenter og familier i Trondheim. Ettersom det kommer omlag 450 internasjonale studenter til byen i perioden 5-15 februar for å være med på festivalen, trenger vi dermed like mange sengeplasser. Hvorvidt man ønsker kun én gjest, eller flere, er opp til en selv. Alt som kreves av en vert er at de stiller med frokost, et sted å sove til de som kommer på besøk, og at vertene henter deltakerne på Studentersamfundet når de kommer 5. februar.

For mer informasjon og for å registrere deg som vert, kan du gå inn på vertenettsiden.

Du kan finne ut mer om hvordan det er å være vert ved å lese her.