Hva er ISFiT?

ISFiT står for ”Internasjonal Studentfestival i Trondheim”, og er verdens største internasjonale studentfestival med tematisk fokus.

Verden blir stadig mindre, og utfordringer krever samarbeid på tvers av landegrenser for å løses. ISFiT (Internasjonal studentfestival i Trondheim) arrangeres annethvert år, med et tema av internasjonal sosial og politisk karakter. Her møtes 450 studenter fra hele verden til 11 dager med idéutveksling, diskusjon, debattmøter, kulturelle opplevelser og nettverksbygging. Dagens studenter er morgendagens ledere, og samles gjennom ISFiT før de har begynt å gå i dress, bære stresskoffert og bestemt seg for hvilke meninger og interesser de representerer. Slik kan vi nå vår visjon, som er å skape en bedre fremtid for unge mennesker i verden.

Workshops og “Trade Your Ideas”

ISFiTs konsept er «Trade Your Ideas», fordi vi tror idéutveksling og dialog er løsningen på dagens utfordringer. Vi ønsker å skape en konstruktiv debatt på tvers av ideologiske og nasjonale grenser.

Workshopene danner kjernen for idéutvekslingen under ISFiT. På dagtid gjennom festivalens 11 dager, vil de 450 deltakerne fra hele verden følge en fast workshop. Her åpnes nye perspektiver, meninger brytes og ideer utveksles. Hver workshop er delt inn i undertemaer relatert til festivalens hovedtema, som i 2015 er korrupsjon. Eksempler her er “education”, “shades of gray” og “media”. I workshopene får deltakerne i oppgave å presentere det de har jobbet med ved til festivalens slutt. Les mer om workshopene til ISFiT 2015 her.

Kulturprogram med debattmøter

I motsetning til workshopene, er kulturlivet på ISFiT åpent for hele Trondheims befolkning, og ikke bare begrenset til deltakerne. Kulturprogrammet består av debattmøter med anerkjente foredragsholdere, samt scenekunst, seremonier og konserter.

Debattmøtene belyser festivalens tema fra ulike sider. Da handel var tema i 2013, var "Handelsetikk" og "En grønnere økonomi” egne debattmøter. Seks tidligere Nobels Fredsprisvinnere har vært innledere på ISFiT, herav José Ramos Horta, Desmond Tutu og Dalai Lama. Sistnevnte svarte kontant «Cancel my other appointments. This is more important», da han fikk tilbud om å delta under ISFiT 1994. Dalai Lama kommer også til ISFiT 2015. Andre innledere som har besøkt ISFiT er Wangari Maathai, Munib Younan, Vandana Shiva, Erik Solheim, Gudmund Hernes, Chai Ling, Hans Rosling, Sima Samar, John Hope Bryant, Jonas Gahr Støre, kronprins Haakon Magnus og kronprinsesse Mette-Marit. I 2009 sendte USAs tidligere president Bill Clinton en videohilsen om viktigheten av festivalen, sidan han ikke kunne delta selv.

Scenekunst kan være alt fra dans, stand-up og teater, til nysirkus og improteater. Det Andre Teater, Åsleik Engmark, Aron Kader, Nils Ingar Aadne og Frikar har tidligere besøkt ISFiT. Åpnings-, avslutnings- og fredsprisseremoniene fungerer som knutepunkt for deltakerne og de frivillige, og inneholder et karakteristisk og variert program bestående av scenekunst, musikk og taler. Gro Harlem Brundtland, Arve Tellefsen, Morten Harket, Betty Williams, Desmond Tutu og Team Me har gjestet festivalen.

Tidligere ISFiT-konserter spenner bredt, fra større navn som Jarle Bernhoft, Jonas Alaska, Kråkesølv, Magnet, Susanne Sundfør og Trondheimssolistene, til mindre up- and coming norske band og artister. Mye av kulturprogrammet holdes på de ulike scenene på Studentersamfundet, Storsalen, Klubben og Knaus, men også Nidarosdomen og Olavshallen blir tatt i bruk til de største arrangementene.

Dialoggruppene - fredsbygging i praksis

10 dager før festivalen starter, samles fem studenter fra hver side av tre ulike konflikter på en hytte på Røros. Tanken er at studentene fra de ulike sider av konfliktene møtes på nøytral grunn for å dele sine erfaringer og diskutere seg frem til mulige løsninger på konfliktene. Dette foregår gjennom ulike diskusjoner, sosiale aktiviteter og rollespill. Under selve festivalen, samles deltakerne fra dialoggruppene i en egen workshop.

Sri Lanka, Nord-Irland, Kypros, Russland/Tsjetsjenia, Colombia og USA/Iran har vært blant konfliktområdene ISFiT har behandlet. Dialoggruppene ble opprettet i 1997. Da Israel/Palestina var et av konfliktområdene i 1997, var det flere av deltakerne som ikke ville sove på samme rom som personer fra den andre siden av konflikten da de først kom til Røros. En av disse var en israelsk deltaker, som ved dialoggruppenes slutt konkluderte med at: «If Arafat and Netanyahu had participated in the Dialogue Groups, it would not have been a conflict in the Middle East anymore». Les mer om dialoggruppene for ISFiT 2015 her.

Lederne og fasilitatorene i dialoggruppene er norske studenter som har teoretisk og praktisk trening i å bruke dialog som et verktøy for konstruktiv kommunikasjon og konfliktløsning. Eksterne eksperter vil også bli brukt i deler av seminaret. Dialoggruppene oppfordrer deltakerne til å starte sine egne prosjekter i sine hjemland. Slike prosjekter støttes og følges opp av fasilitatorene i Norge, blant annet ved gjennomføringen av et oppfølgingsseminar i etterkant av ISFiT.

Studentenes fredspris

Studentens Fredspris (SFP) ble første gang utgitt i 1999, etter initiativ fra ISFiT. Prisen blir delt ut annethvert år på vegne av alle norske studenter, til studenter eller studentorganisasjoner som jobber for å promotere fred, menneskerettigheter og demokrati. Initiativtakerne til prisen mente at studenter som kjemper for fred og menneskerettigheter verden over ofte blir oversett av politikere og media. De ville synliggjøre dette arbeidet, og funderte også på hvorfor Nobels fredspris aldri blir gitt til studenter. Et alternativ til Nobels fredspris ble etablert, og målet var å gi studenter og deres organisasjoner som jobber for frihet og fred nytt håp og inspirasjon. Prisutdelingen foregår under en egen fredsprisseremoni under ISFiT, men utvelgelsen blir gjort av en uavhengig komité for Studentenes Fredspris, hvor blant andre Kjell Magne Bondevik, Bjørn Hansen og Thorvald Stoltenberg tidligere har sittet. ISFiT driver også oppfølging av tidligere vinnere av SFP, for å hjelpe dem med eventuelle utfordringer og fremtidig utvikling


For mer informasjon, se Studentenes fredspris sin nettside.

Tidligere tema

 • 2015: Corruption
 • 2013: Global Trade
 • 2011: Globalize this: Health
 • 2009: Peacebuilding
 • 2007: Global Boundaries
 • 2005: Education. Why?
 • 2003: Challenging Attitudes
 • 2001: Global Responsibility
 • 1999: Solving Conflicts
 • 1997: Quality of life
 • 1994: Human Rights
 • 1992: Breaking Communication Barriers
 • 1990: A Changing Europe – What are the roles and Responsibilities of the Students at their Univiersities?