Hva er ISFiT?

ISFiT står for ”Internasjonal Studentfestival i Trondheim”. Det navnet imidlertid ikke forteller, er at ISFiT også er verdens største internasjonale studentfestival.

ISFiT er en ideell organisasjon og arrangeres ved hjelp av innsatsen til over 400 engasjerte Trondheimsstudenter. Visjonen til ISFiT er å skape en bedre fremtid for unge mennesker i verden. Festivalen arrangeres annethvert år, og hver festival har et eget tema av sosial og politisk karakter med internasjonal relevans. Her møtes over 450 studenter fra hele verden for å diskutere temaet i 18 ulike workshoper, og for å ta del i festivalens kulturprogram.


Kulturprogrammet

I tillegg til workshopene belyser ISFiT festivaltemaet gjennom et bredt kulturprogram bestående av konserter, foredrag og taler, kunst, scenekunst og seremonier. Ved siden av å være en viktig del av festivalen for de inviterte deltakerne, er kulturprogrammet også tilgjengelig for resten av Trondheims befolkning.


Kort om ISFiTs historie

1990: Begynnelsen på ISFiT. Den første festivalen hadde temaet “Europa i forandring” og ble arrangert kort tid etter Berlinmurens fall. Europeiske studenter kom til Trondheim med tog, som senere ble kalt “the ISFiT Rail”.

1997: Dialoggruppene arrangeres for første gang. Én uke før hver festival samles studenter fra ulike sider av konflikter på nøytral grunn på Røros for å skape fred og forståelse gjennom dialog.

1999: ISFiT introduserer Studentenes Fredspris. Prisen deles ut på vegne av alle norske studenter hvert år festivalen finner sted.

2011: Walk of Peace ble nedlagt i Jomfrugata. Walk of Peace er en kunstinstallasjon til hyllest for vinnere av Studentenes fredspris.

2013: ISFiT 2013 var den tolvte festivalen i rekken, med tema global handel.


Opp gjennom årene har ISFiT vært vertskap for en rekke prominente personligheter. Tidligere talere inkluderer blant annet Dalai Lama, tidligere direktør i WHO Dr. Gro Harlem Brundtland og vinnere av Nobels fredspris: Dr. José Ramos-Horta, Professor Wangari Maathai og Dr. Desmond Tutu. I 2011 ble festivalen åpnet av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus.

Temaet for ISFiT 2015 er korrupsjon, og årets festival arrangeres fra 5. til 15. februar. I 2015 har ISFiT 25 årsjubileum.


Studentenes fredspris

Foto: fotogjengen.samfundet.no

Visste du at du som norsk student gir ut en pris til en annen student, for god innsats i arbeidet for fred? Det hele startet med at noen studenter mente en egen pris burde gå til unge, studerende fredsforkjempere.

Studentens fredspris er en underorganisasjon av ISFiT, og ble for første gang utdelt i 1999. Initiativtakerne til prisen mente at studenter som kjemper for fred og menneskerettigheter verden over ofte blir oversett av politikere og media. De ville synliggjøre dette arbeidet, og funderte også på hvorfor Nobels fredspris aldri blir gitt til studenter. Et alternativ til Nobels fredspris ble etablert, og målet var å gi studenter og deres organisasjoner som jobber for frihet og fred nytt håp og inspirasjon.


Studentenes fredspris er en nasjonal pris, som overrekkes på vegne av alle norske studenter hvert andre år, i forbindelse med ISFiT. Prisen deles ut til en student eller studentorganisasjon som har gjort en ekstraordinær innsats for folket sitt. Fjorårets vinner heter Dusko Kostic. Han jobber for at Rom-folket skal ta utdannelse og få arbeidsrettigheter. I 2009 var vinneren av prisen Rabab Amidane. Hun har vært gjennom tortur fordi hun kjempet for Vest-Sahara og befolkningens rettigheter. Selv visste hun ikke at de var et eget folk, undertrykt av Marokkanerne, før hun var tjue år gammel.


Prisen har opp gjennom årene fått mer tyngde og prestisje i hjemlandet, men også utenfor våre grenser. Norge er blitt kjent som et freds-land, med prestisjetunge fredspriser og engasjement for verdensfred. Det er noe ISFiT er stolte av å være en del av.


Hvem som helst kan nominere personer de mener fortjener Studentenes fredspris, det eneste kriteriet er at personen studerer, eller at organisasjonen er drevet av studenter. En nominasjonskomité går gjennom alle nominasjonene før prisvinneren blir valgt ut av en uavhengig komité. Det legges vekt på at personen eller organisasjonen har lagt ned mye hardt arbeid, engasjement og viljestyrke i kampen for fred, menneskerettigheter og demokrati. Vinnerne får være med på turne i Norge, de får mye pressedekning og oppmerksomhet i forbindelse med utnevnelsen, samtidig som det er en stor ære å motta prisen på vegne av alle studenter i Norge.


For mer informasjon, se Studentenes fredspris sin nettside.


ISFiT 2013 i media

Her finner du en samling av pressens artikler om ISFiT 2013.

Artiklene er rangerte fra eldste til nyeste.


31.01.13. Adressa.no – Fra grå og trist til fargerik og ISFiT


31.01.13. NRK Trøndelag – ISFiT er mer enn konsertfestival


05.02.13. Adressa.no – –Varme mennesker, men kaldt land!


05.02.13. Adressa.no – Her legges grunnlaget for fred på Røros


05.02.13. Dusken.no – Vennskap på tvers av konflikter


07.02.13. NRK Trøndelag – Norsk festival blir eget fag i USA


08.02.13. Adressa.no – Leder: En hyllest til studentene


08.02.13. Dusken.no – Storslagen ISFiT-åpning


08.02.13. NRK Distriktsnyheter Midnytt – Fredagsgjest Kaja Juul Skarbø.

President Kaja Juul Skarbø forteller om engasjementet for ISFiT 2013.


08.02.13. Adressa.no – ISFiT 2013: – Det er imponerende hva de har fått til.

Intervju med næringsminister Trond Giske om ISFiT 2013.


10.02.13. Dusken.no – Vakker innlevelse.

Konsertanmeldelse av Nils Bech på Samfundet.


11.02.13. NRK Trøndelag – ISFiT satte ny verdensrekord


11.02.13. Adressa.no – Hvem faller først?


13.02.13. Adressa.no – Heikki Holmås fikk kondolanse av algeriske studenter


14.02.13. Adressa.no – Se deltakernes egne ISFiT-minner


15.02.13. Adressa.no – Nye sanger i gammelt rom


15.02.13. Adressa.no – Hva gjør bilder av menn i hijab på Torvet?


15.02.13. Adressa.no – Studentenes fredspris tildelt Majid Tavakoli


16.02.13. Adressa.no – Derfor kjemper de for fred


17.02.13. Adressa.no – Jeg skulle holde meg fra å gråte


17.02.13. NRK Trøndelag Demokratiforkjemper ber myanmarere i Norge om støtte