Innovative løsninger på sosiale utfordringer

Kveldens debattmøte om sosialt entreprenørskap skapte engasjement og begeistring.

Digfg1010 Foto:fotogjengen.samfundet.no

Lina Christensen Dato: 2013-02-14

Temaet for debattmøtet onsdag kveld var sosialt entreprenørskap—et tema som viste seg å vekke engasjement blant de mange fremmøtte. Det forholdsvis nye begrepet innebærer at individer på grasrotnivå gjennom innovative løsninger tar fatt på sosiale utfordringer. Tre innledere hadde tatt turen til Studentersamfundet onsdag kveld for å snakke om hva man selv kan gjøre.


En verden fri for penger?

Bølgen går igjennom storsalen og debatten er i gang. Kveldens første innleder er canadieren James Fierro.


Fierros organisasjon Recipco har lansert en alternativ markeds- og transaksjonsmekanisme som reduserer bedrifters avhengighet av kreditt og penger; Capacity Exchange. Etter å ha observert en verden preget av jaget etter penger og et globalt marked som både er urettferdig og ekskluderende, har Fierro altså etablert et ikke-monetært handelssystem.

– Global handel er et pengespill. Vi må revurdere de tradisjonelle strukturene i den globale økonomien, sa han.


Verden er utvilsomt rik på både kapasitet og talent. Ved å utnytte nettopp dette tar Capacity Exchange for seg å revolusjonere de tradisjonelle handelsstrukturene. Dette innebærer altså et valutasystem der inflasjon og grenser er ikke-eksisterende, og, ulikt alle andre tidligere valutasystemer, har fullstendig oppslutning. Fierro kunne fortelle at både Kina og Storbritannia har sluttet opp om det alternative systemet. På denne måten vil organisasjoners avhengighet av kreditt reduseres, samtidig som salget øker.

– Pengene mistet sin opprinnelige betydning da det fikk status som dyrebart og ettertraktet. Ved å erstatte penger med kapasitet og talent vil man få en global økonomi som inkluderer alle, forklarte han.


John Hope Bryant tok gulvet under den engasjerende talen sin.

Hope

Kveldens andre innleder var John Hope Bryant—en særdeles myndig mann som med sin kraftige stemme trollbandt publikum med sine visjoner om en bedre verden. Som grunnlegger av den ideelle organisasjonen Hope og medgrunnlegger av Global Dignity har han blant annet arbeidet mye med fattigdomsbekjempelse. Vandrende rundt i storsalen inviterte han tilskuerne til en samtale om pågangsmot, positiv tenkning og egeninnsats. Han viste blant annet til Martin Luther King, som til tross for undertrykkelse og fengselsopphold, imponerende nok aldri lot seg knekke og holdt sine verdier stadig intakte.

– Man må være modig nok til å følge drømmene sine. Modig nok til å ha en visjon og til å kunne stå ved den. Modig nok til å stå foran en større forsamling å si sin mening, var noe av det han sa.

Han avsluttet med å oppfordre tilskuerne til å leve et liv fylt med mening.

– De som er gale nok til å tro at de kan endre verden, er som regel de som ender opp med å gjøre det. Jeg vil at dere i de kommende 20 årene beviser at tiden jeg brukte på denne talen var verdt det, oppfordret han.


John Hope Bryant rundet av til stående applaus fra salen.


Slum Dwellers International

Celine d’Cruz er koordinator for Slum Dwellers International og var kveldens tredje og siste innleder. Hun eksemplifiserte det Bryant så iherdig snakket om; ved hjelp av pågangsmot, vilje og samarbeid kan man som individer ta fatt på sosiale utfordringer.


Voksende opp i slummen i India opplevde hun hvordan myndighetene gang på gang rev ned vanlige folks hjem, og hvor de derfor like mange ganger måtte bygge opp nye hjem. Penger som etter hvert muligens kunne ha finansiert et skikkelig hus, gikk i stedet med til utallige gjenoppbyggingsforsøk.


Likevel, det som opprinnelig lignet en håpløs situasjon, viste seg å bli en mulighet. En gruppe slumbeboere, hovedsakelig kvinnelige analfabeter, samlet seg og arbeidet for å bedre slumbeboeres bo- og levevilkår. Ved hjelp av oppsparte penger, å sammen finne en løsning og til slutt organisering, oppnåde gruppen gradvis anerkjennelse hos lokale styresmakter. Siden har gruppen vokst til den verdensomspennende organisasjonen Slum Dwellers International, og etablert seg i en rekke land der slum er en utfordring.


Pågangsmot

Å gjøre en forskjell var hovedbudskapet for kveldens debatt. James Fierro, Celine d’Cruz og John Hope Bryant viste alle at dette er fullt oppnåelig. Ved hjelp av litt pågangsmot kan alle være med å skape en bedre verden.

Celine d'Cruz, James Fierro og John Hope Bryant.

Backstage with James Fierro and John Hope Bryant from ISFiT on Vimeo.

comments powered by Disqus